Można stwierdzić, iż z roku na rok coraz więcej osób stara zakwalifikować się do pracy w policji. Nie wszyscy kandydaci mają jednakże świadomość, jakie punkty powinno się spełniać, by pracować w tym zawodzie. Jak w rzeczywistości odbywa się proces rekrutacji do policji?

 

Nie wszyscy mają świadomość tego, iż Komendant Główny Policji co najmniej raz w ciągu roku musi wyznaczyć terminy rekrutacji, oraz określić konkretnie minimalną liczbę osób, jakie planuje się przyjąć do tej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi na początek napisać i dostarczyć podanie o przyjęcie do służby w policji. Wymagany jest też starannie wypisany kwestionariusz kandydata. Nie można także pominąć wypełnienia świadectw pracy czy służby. Wykształcenie policja posiada zdecydowanie większe znaczenie niżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Niezbędne jest też dostarczenie książeczki wojskowej w sytuacji, kiedy dany kandydat do służby w policji byłby objęty ewidencją wojskową. Jakie znaczenie posiada ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli kandydat zaniesie już dokumenty do policji, dana komórka organizacyjna która zajmuje się sprawą selekcji kandydatów do służby w policji przydzieli osobie zarówno nr. identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymaganiami, jakie są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, iż wiarygodność informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu podlegać będzie precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Dodatkowo powinno się mieć tą świadomość, iż podanie poprzez kandydata niepełnych wymaganych danych może doprowadzić do przedłużenia się postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei ukrywanie prawdziwych informacji, lub podanie nieprawidłowych danych w kwestionariuszu jest fundamentem do zrezygnowania z prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Etapy przeprowadzane w szkołach policyjnych Warto wiedzieć, że w komórce zajmującej się sprawami doboru określony kandydat do służby w policji uzyska szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą przeprowadzane następne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Trzeba do nich koniecznie zaliczyć test sprawności fizycznej policja, rekrutacja-do-policji.pl. Poza tym musimy mieć świadomość, że konkretny kandydat powinien bezwarunkowo zjawić się w jednej z 5-ciu szkół policji (Piła, Słupsk, Szczytno czy Legionowo). Potem kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia poddany będzie 2 etapom kwalifikacji. Należy zdawać sobie sprawę, że egzamin sprawności fizycznej będzie polegać na ukończeniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w ustalonym wcześniej czasie. Potem wszelkie uzyskane wyniki przeliczone zostaną na odpowiedni system punktowy. Dodatkowo wspomniany wyżej egzamin sprawnościowy jest zaliczany, w momencie kiedy kandydat uzyska określony czas do zaliczenia, jaki wynosi 1 minutę i 41 sekund.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *